Řidičská oprávnění pro jízdu s přívěsy

ridicskaopravneni.jpgSkupiny a podskupiny řidičského oprávnění řeší § 80 a § 81 zákona 361/2000.
Důležitá novelizace tohoto zákona proběhla s účinností ke dni 19.1.2013.
 Novelizace tohoto zákona však vycházela z evropské směrnice 2012/36/EU,
která však nebyla korektně přeložena do českého jazyka.Správné znění PLATNÉ definice řdičských skupin dle evropské směrnice 2006/126/ES, konkrétně skupiny "B" zní:

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

 1. o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

2. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,“TENTO VÝKLAD SKUPINY B JIŽ DLE PLATNÉ EVROPSKÉ SMĚRNICE PLATÍ!!!

VÍCE KE STAŽENÍ ZDE

 

Největší povolenou hmotností se dle vyhlášky 341/2002 Sb. rozumí: "největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích"
* Poznámka firma Saltech s.r.o. nemůže nést odpovědnost za interpretaci zákonů a vyhlášek třetími osobami ani za jejich pozdější změny.

Aktuální a celé znění zákona 361 /2000 naleznete na stránkách Minsterstva dopravy ČR